اس ام اس های تیکه دار و غمگین
اس ام اس های تیکه دار و غمگین
2 مرداد 1395 ساعت 19:48 | بازديد : 55 | نويسنده : | ( نظرات )
می گویند : ساده می نویسی …
از من می خواهند به نوشته هایم شاخ و برگ دهم …
آنها گناهی ندارند ، نمی دانند که دیگر کار ما از شاخ و برگ گذشته است !
مهم ریشه بود که تیشه خورد …

*

*

سفت بغلش کن
محکم ببوسش
نگران نباش
کم کم به اين يکي هم عادت مي کني
زانو رو میگم

*

*

قـــــدم نــــزن!!!
این جــا…
این شعـــر ها ، آن قدر بارانی اند...
که می ترســم تمام لحظه هایت خیس شوند…!

*

*

یه روز تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی فیس بوکمو چک میکردم یه پسر 5 یا 6 ساله امد گفت عمو یه ادامس میخری گفتم همرام پول کمه ولی میخای بشین کنارم الان دوستم میاد میخرم گفت باشه نشست بعد مدتی گفت :عمو داری چیکار میکنی گفتم تو فضای مجازی میگردم گفت اون دیگه چیه عمو خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه ی 5 6 ساله شه گفتم عمو فضای مجازی جایه که نمیتونی چیزی لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازی گفت عمو فضای مجازیو دوس دارم منم زیاد میرم گفتم مگه اینترنت داری گفت نه عمو بابام زندانه نمیتونم لمسش کنم ولی دوسش دارم مامانم صبح ساعت 6 میره سره کار شب ساعت 10 میاد که من میخابم نمیتونم ببینمش ولی دوسش دارم وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو اب فک میکنیم سوپه تاحالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارم صب خاهرم میره بیرون چون پول نداریم میگن تن فروشی میکنه ولی نمیفهمم وقتی میاد خونه تنش سر جاشه من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید کار کنم مگه این دنیای مجازی نیست عمو ؟ اشکامو پاک کردم نتونستم چیزی بگم فقط گفتم اره عمو دنیای تو مجازی تر از دنیای منه.

*

*

פֿבایا!   زنבگے مرا ڪشت!   ڪمے مرگ         لطفا....

*

*

برایمـ از بازار یڪ بغض خوب بخر . . .

این بغضـے ڪہ م‍ن دارم . . ؛

هر روز مـے شڪنـد . . .!

*

*

وقتی یکی میپرسه : خوبی ؟

ی جوری بگین مرسی

ک بفهمه چ سوالِ احمقانه ای پرسیده

*

*

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

*

*

ﺑﻌﺪ ﻣﺮﮔﻢ ... ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ، ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﯽ !
ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺍﺍﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ...
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﺮ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ... ﺍﺻﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ !
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ... ﺍﻭﻥ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩ ! ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣُﺮﺩ !!
ﺍﻭﻥ ... ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ،
ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩ …
ﺁﺭﻩ ...
ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :
ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﯾـﻪ ﻧﻔـﺮ ﺑﺪﺟـﻮﺭﯼ ﻣُـﺮﺩﻩ !!!

*

*

نمی دانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد !

*

*

※ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ✔

ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ✘

”ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ”※

*

*

دلم میخواهد بخوابم مثل ماهی

حوضمان ک چند روزیست

روی آب خوابیده....!!!

*

*

رفیق!!
پیراهنم را بزن بالا...
کمرم را دیدی؟
نترس چیزی نیست...!
اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!
"تو مواظب باش"

*

*

ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ...
" ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﺍﻭ ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ...
ﺑﺮﺍﯾﺶ، "
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﯾﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻟﯿﻪ ﯼ ِﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻠﻤﺮﻭﺍﺵ ...
ﯾﮏ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭼﺮﻣﯿﻦ
ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ " ﮐﻼﻩ ﺧﻮﺩ " ﻭ " ﺯﺭﻩ " ﺍﺵ ک
ﺟﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ...

*

*

✘ از وقتی آسِ دلــم بُریـــده شد
شــاهِشم تحویـــل نگرفتم . . .
✘چه برســـــه به تـــــو که سربـــــــــازی ...

*

*

❂ دﻟﻢ ☜ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ☞
ﺻﺪﺍﻡ ☜ ﻏﻢ ﺩﺍﺷﺖ
❂ ﭼﺸﺎﻡ ☜ ﮔﺮﯾﻪ ☞
▶▶ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ ◀ ◀
✘ ﺩﻟﻢ ﺳﻨﮕﻪ✘ ❂
❂ ✘ ﺻﺪﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ✘
❂✘ﭼﺸﺎﻡ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﻪ✘

*

*

از دلــــتنــــگی چیزی شـنیــده ای???

مثل این است که دســتت را با کــاغـذ بریده باشی!
زخمی نمــیـــزند،
خونی نمــیــریزد،
ولــــی . . . .
میــســوزاند؛

"عجـــیـــــــب میـســـوزانـد"

*

*

ببخش باران… ببخش که تو میباری و ما شسته نمیشویم …|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/